Affichage de 36 résultats

Description archivistique
Fonds Rudolf Santschi Série
Options de recherche avancée
Aperçu avant impression Affichage :
Hannibal. (Xavier Koller, 1972)
Hannibal. (Xavier Koller, 1972)
Die Auslieferung / Njetschajew (Peter von Gunten, 1974)
Die Auslieferung / Njetschajew (Peter von Gunten, 1974)
Der Gehülfe (Thomas Koerfer, 1976)
Der Gehülfe (Thomas Koerfer, 1976)
Die Fabrikanten (Urs Aebersold, 1973)
Die Fabrikanten (Urs Aebersold, 1973)
Konfrontation (Rolf Lyssy, 1974)
Konfrontation (Rolf Lyssy, 1974)
Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner (Kurt Gloor, 1976)
Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner (Kurt Gloor, 1976)
The Cassandra Crossing (George Pan Cosmatos, 1976)
The Cassandra Crossing (George Pan Cosmatos, 1976)
Brass Target (John Hough, 1978)
Brass Target (John Hough, 1978)
San Gottardo (Villi Herman, 1977)
San Gottardo (Villi Herman, 1977)
Die Schweizermacher (Rolf Lyss, 1978)
Die Schweizermacher (Rolf Lyss, 1978)
Ich bin Komponist - Annäherung an Arthur Honegger (Peter Schweig, 1980)
Ich bin Komponist - Annäherung an Arthur Honegger (Peter Schweig, 1980)
Stolz - oder die Rückkehr (Friedrich Kappeler, 1980)
Stolz - oder die Rückkehr (Friedrich Kappeler, 1980)
Der Erfinder (Kurt Gloor, 1980)
Der Erfinder (Kurt Gloor, 1980)
Faulheit - oder der hinkende Alois (Georg Radanowicz, 1980)
Faulheit - oder der hinkende Alois (Georg Radanowicz, 1980)
Habsucht - Oder Hamburg-Madrid (Iwan Schumacher, 1981)
Habsucht - Oder Hamburg-Madrid (Iwan Schumacher, 1981)
Serie TV EXIL - Episode "Benjamin" (Egon Günther, 1981)
Serie TV EXIL - Episode "Benjamin" (Egon Günther, 1981)
Matlosa (Villi Hermann, 1981)
Matlosa (Villi Hermann, 1981)
Lili Marleen (Rainer Werner Fassbinder, 1981)
Lili Marleen (Rainer Werner Fassbinder, 1981)
Der Zauberberg (Hans W. Geissendörfer, 1982)
Der Zauberberg (Hans W. Geissendörfer, 1982)
Glut (Thomas Koerfer, 1983)
Glut (Thomas Koerfer, 1983)
Résultats 1 à 20 sur 36